Academic publications

Anàlisi històrica i constructiva de l’antic dormitori dels monjos Barberà Mª Rosa ; Portal Jordi "TAG", núm. 43, Ed. Col•legi d’Arquitectes Tècnics de Tarragona, setiembre 2006. ISSN: 1134-086X read more

Marques de picapedrer i la construcció del dormitori dels monjos del monestir de Poblet Barberà Mª Rosa; Portal Jordi. "TAG", núm 48. Ed. Col·legi d'Arquitectes Tècnics de Tarragona, diciembre 2007 ISSN: 1134-086X read more

Original title: "Radiografia de l’obra de Rafael Masó"  Vázquez Manuel; González Enric; Vázquez Georgina; Casanovas Albert; Hortalà Mercè; Manzano Marc; Portal Jordi. Ed. COAC Demarcació de Girona, 2007. ISBN: 978-84-96842-01-4. read more

L'ofici de picapedrer al monestir de Poblet Barberà Mª Rosa; Portal Jordi. "TAG", núm 44. Ed. Col·legi d'Arquitectes Tècnics de Tarragona, diciembre 2006. ISSN: 1134-086X   read more